مرور برچسب

فتق بیضه

علل درد‌های خاص در آقایان

علل درد‌های خاص در آقایان|خبر فوریاگر بخواهیم به اختصار علل احتمالی درد بیضه را برایتان شرح دهیم، باید بگوییم یكی از مهم‌ترین علل بروز درد شدید و ناگهانی بیضه، پیچش یا همان تورشن بیضه است. بروز درد بیضه، در هر سنی برای آقایان امكان‌پذیر است؛ از دوران نوزادی گرفته تا پیری. اگر بخواهیم به اختصار علل احتمالی درد بیضه را برایتان شرح دهیم، باید بگوییم یكی از مهم‌ترین علل بروز