مرور برچسب

فتاح

بنیاد باران هم اظهارات فتاح را رد کرد

5f3017f66aa04_2020-08-09_20-06 در پی اظهارات رییس بنیاد مستضعفان مبنی بر استفاده سیدمحمد خاتمی از یکی از املاک بنیاد مستضعفان به عنوان دفتر کار، رییس بنیاد باران با رد این اظهارات مالک ملک مذکور را موسسه تنظیم و نشر آثار امام و نه بنیاد مستضعفان خواند متن توضیحات بنیاد باران به این شرح است: رئیس بنیاد مستضعفان که به مناسبت یکساله شدن مدیریتش بر این بنیاد در برنامه…