مرور برچسب

فال هفته

حال و احوال / طالع شما در هفته آینده | طنز

از این هفته با یک بخش جدید با عنوان حال و احوال در قالب طنز طالع متولدین ماه های مختلف را برای شما بازگو می کنیم. فروردین: هنوز سردرگمی که تعطیلات تمام شده است یا نه. دست هایت را با آب و صابون بشور و از فردا به محل کارت برگرد. فروردینی ها کرونا نمی گیرند. ما که ندیدم! اردیبهشت: این هفته قرار است یک خبر خوب بگیری. خوشحال نشو که خبر ربطی به…