مرور برچسب

فالگیر

درمان کرونا با رمالی، فقط ۵ میلیون تومان!

درمان کرونا با رمالی، فقط ۵ میلیون تومان!|خبر فوریکرونا با همه تلخی‌هایش، شیرینی این روز‌های برخی از افراد سودجو شده است؛ آن‌ها که به هر دری می‌زنند تا از آب گل آلود این ویروس چموش، خوب ماهی بگیرند. در آستانه یک سالگی است و از روزی که مهمان خانه‌ها شده به جای دلخوشی به زندگی‌ها، رنگ ناخوشی بخشیده و شب و روز را به کام مردم تلخ کرده است. کرونا، ویروسی که این روز‌ها بیش از پیش جولان