مرور برچسب

غلام پیروانی

برای غلام پیروانی دعا کنیم

5f62f230af277_2020-09-17_09-50
غلامحسین پیروانی چهره نام آشنای فوتبال ایران در بستر بیماری است.
کلیه های پیروانی پس از عمل جراحی داخلی در یکی از بیمارستان های شیراز از کار افتاده و فعلاً با دستگاه تنفس می کند. سید محمد هادی آیت اللهی از دوستان نزدیک پیروانی این خبر را تایید کرد.
منبع: خبرنیوز