مرور برچسب

غلامرضا منصوری

نتایج اولیه کالبدشکافی قاضی غلامرضا منصوری: مرگ او با خشونت همراه بوده

5ef20c6a817be_2020-06-23_18-36
رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان می‌دهد که مرگ او با "خشونت" همراه بوده است.
رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان می‌دهد که مرگ او با "خشونت" همراه بوده است. این رسانه‌ها به نقل از دفتر دادستانی بخارست گزارش داده‌اند که روی جسد