مرور برچسب

غذا

سیستمی که می‌تواند تکه‌های شیشه و چوب را در غذا پیدا کند

سیستمی که می‌تواند تکه‌های شیشه و چوب را در غذا پیدا کند|خبر فوریپژوهشگران آلمانی، سیستمی مبتنی بر فناوری رادار ابداع کرده‌اند که می‌تواند غذا را مورد بررسی قرار دهد و تکه‌های شیشه، چوب و پلاستیک را در آن پیدا کند. هیچ‌کس دوست ندارد هنگام خوردن غذا، تکه‌های شیشه، چوب یا پلاستیک را در آن پیدا کند. پژوهشگران آلمانی، یک سیستم آزمایشی جدید طراحی کرده‌اند که می‌تواند با استفاده از فناوری رادار، جلوی این