مرور برچسب

غذای بیرون بر

غذاهای بیرون بر را با مایکروفر کرونازدایی کنید

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به نحوه تهیه و فروش غذاهای بیرون بر و احتمال آلودگی ظروف بسته بندی به ویروس کرونا، باید پس از دریافت غذا، محتوای آن را درون ظرف دیگری ریخته و با ماکروفر ویروس زدایی کنیم. دکتر مسعود مردانی روز دوشنبه در گفت وگویی افزود: احتمال آلودگی ظروف غذاهای بیرون بر به ویروس کرونا به این دلیل است که از