مرور برچسب

غذاهای روزمره

چطور قهوه به جزء جدایی‌ناپذیر صبح‌های کاری تبدیل شد؟

چطور قهوه به جزء جدایی‌ناپذیر صبح‌های کاری تبدیل شد؟|خبر فورییک فنجان قهوه شما را یاد چه چیزی می‌اندازد؟ شروع صبحی تازه. دیداری خوشایند با دوستان قدیمی در کافۀ محبوب. بیداری شبانه برای امتحانی سخت یا تمام‌کردن کاری عقب‌مانده. چهارصد سال پیش، قهوۀ عربیکا، بوته‌ای گرمسیری که برگ‌های سبز براق و دانه‌های سرخ‌رنگ روشن داشت، عملاً خارج از جهان عرب ناشناخته بود. این بوته در قرن نهم در گوشه‌ای از حبشه کشف