مرور برچسب

عینک

عینک مانع از انتقال کرونا می شود

عینک مانع از انتقال کرونا می شود|خبر فورییک مطالعه که در چین انجام شده است، ادعا می کند که زدن عینک در برابر انتقال بیماری کووید-۱۹ از افراد محافظت می کند. همانطور که بسیاری از استفاده کنندگان از عینک گواهی می دهند، بیماری کرونا یک چالش بسیار خاص برای آنها با خود به همراه آورده است و آن، بخار گرفتن عینک ها هنگام استفاده از ماسک و تنفس درون آن است. اما یک مطالعه جدید که توسط