مرور برچسب

عیدی کارمندان دولت

اعلام جرییات پرداخت عیدی کارمندان و کارگران/ چه کسانی بیشترین عیدی را می‌گیرند؟

میزان عیدی پرداختی به کارمندان، کارگران و بازنشستگان لشگری و کشوری مشخص شده است. پرداخت پاداش پایان سال شاغلان و بازنشستگان از ماه بهمن در بسیاری از ادارات، نهادها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شود. طبق بررسی‌ها میزان این پاداش مشخص شده و کار پرداخت نیز بر اساس اعلام از ماه بهن در دستور کار بخش مهمی از کارفرمایان و دستگاه‌های