Browsing Tag

تهران

دلیل حضور پروانه‌ها در ایران چیست؟

بعد از بارش‌های عجیب در شهرهای مختلف ایران، تهران بهار امسال با اتفاق بی‌سابقه جدیدی روبرو شده؛ موجی از پروانه‌های به پایتخت مهاجرت کرده‌اند.
نیو صدر: حدود یک هفته است که در سطح شهر تهران، جمعیت زیادی از حشرات دیده