مرور برچسب

بچه های طلاق

بلایی که طلاق عاطفی بر سر زندگی و فرزندانمان می‌آورد

بک روانشناس گفت: طلاق عاطفی به سردی رابطه صمیمانه میان زن و شوهر گفته می‌شود که در این حالت زوجین به اجبار با یکدیگر زندگی می‌کنند، اما رابطه مناسب و سازنده‌ای با یکدیگر ندارند.
شایسته زنجیران روانشناس خانواده و مشاور درباره طلاق عاطفی زوجین، اظهار کرد: هیچ جامعه‌ای بدون داشتن خانواده‌های سالم نمی‌تواند ادعای سلامت کند و هیچ یک از آسیب‌های