مرور برچسب

برقراری شرایط عادی

آغاز شمارش معکوس برای بازگشت به زندگی عادی؟

آغاز شمارش معکوس برای بازگشت به زندگی عادی؟|خبر فوریمدیر اجرایی شرکت BioNTech معتقد است "با توجه به اینکه از تعدادی از شرکت های واکیسیناسیون خواسته شده تا میزان عرضه خود را افزایش دهند، بنابراین می توان پیش بینی کرد که یک زمستان طبیعی را در سال آینده خواهیم داشت" که این مطلب در کنار خبرهای خوش تاثیرپذیری بالای واکسن های کووید ۱۹، امید بازگشت به زندگی به روال عادی را در دل مردم دنیا ایجاد