مرور برچسب

برجتم

مکانیسم ماشه چیست و چگونه فعال می‌شود؟

5f391aef606e3_2020-08-16_16-09
آمریکا در حالی که دیگر عضوی از برجام نیست سعی دارد تا با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فشار بیشتری را به ایران وارد کند.
آمریکا در روزهای اخیر سعی کرد با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت کاری کند که جلوی تحریم‌های تسلیحاتی ایران  را که در مهر امسال به پایان می رسد، بگیرد اما در این مسیر موفق نشد. این کشور که تهدید رویه معمولش شده است، این بار از