مرور برچسب

بدون کرونا

انتشار لیست شهرهای سفید و عاری از کرونا در ایران + لیست شهرها

لیست شهرهای سفید و عاری از کرونا در ایران منتشر شد. به گزارش رسا نشر لیست شهرهایی که در حال حاضر ابتلا به کرونا در آنها صفر می باشد به شرح زیر می باشد. 🔺آذربایجان شرقی آذرشهر 🔺آذربایجان شرقی اسکو 🔺آذربایجان شرقی بستان آباد 🔺آذربایجان شرقی جلفا 🔺آذربایجان شرقی خداآفرین 🔺آذربایجان شرقی عجب شیر 🔺آذربایجان شرقی ملکان 🔺آذربایجان شرقی هریس 🔺آذربایجان…