مرور برچسب

بایدن

آیا ترامپ می‌تواند با شکایت قدرتش را پس بگیرد؟

آیا ترامپ می‌تواند با شکایت قدرتش را پس بگیرد؟
در چند روز گذشته که شمارش آرا ادامه داشت، دونالد ترامپ بدون ارایه شواهد مدعی شده است که تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفته و وعده داده که این موضوع را در بالاترین نهاد قضایی آمریکا، یعنی دیوان عالی، به چالش بکشد.
هنوز معلوم نیست که او دقیقا از چه موضعی به دنبال طرح شکایت خود است. او و ستاد انتخاباتی‌اش چند شکایت مستقل در ایالت‌های کلیدی به