مرور برچسب

بانک ملی

خرید و فروش ارز مشروط شد

خرید و فروش ارز مشروط شد|خبر فوریبانک مرکزی اعلام کرد: ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می‌شود و هرگونه  خرید و فروش ارز باید در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی انجام شود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرده است: در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند،