مرور برچسب

بافت تاریخی

شناسایی مکان رویدادهای مهم در تهران و نصب المان

شناسایی مکان رویدادهای مهم در تهران و نصب المان|خبر فوریمدیرکل بافت های تاریخی شهرداری تهران از شناسایی مکان رویدادهای مهم در تهران و نصب المان خبر داد. شادمهری در حاشیه نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات معاونت شهرسازی برگزار شد در خصوص وضعیت حفظ مکان های تاریخی در تهران گفت: یک طرحی در شهرداری تهران در حال اجراست که پیرو آن مکان رویدادهای مهم شناسایی شده و به مردم معرفی می شود. وی با