مرور برچسب

بازیرگ

تمام تجاوز‌های سینمای ایران؛ دردناک و در ابهام

5f450e956782d_5f450e9567830
در سینمای بعد از انقلاب، به موضوع خشونت جنسی و تجاوز به زنان به شکل کمرنگی پرداخته شده است.
در سینمای قبل از انقلاب، تجاوز به زنان و انتقام جویی، یکی از تم‌های اصلی فیلمفارسی بوده است. تجاوز به زنان حتی در برخی از فیلم‌های موج نو با رویکرد متفاوت از فیلمفارسی‌ها مثل قیصر مسعود کیمیایی نیز دیده می‌شد.
در سینمای بعد از انقلاب، به موضوع خشونت