مرور برچسب

بازپرس فاسد

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، میراثی که همدست طبری برجا گذاشت

5f61a841853ce_2020-09-16_10-23
برخی نمایندگان مجلس یازدهم که تمایلی به چندصدایی شبکه‌های اجتماعی ندارند، پیگیر تصویب طرحی هستند که همان کارکردی دارد که قاسم‌زاده بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و مجرم پرونده طبری انجام داد، فیلتر شبکه‌های اجتماعی.
در حالی که نظام از سال‌های گذشته برای برخوردهای سلبی با تخلف در فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق غیرمجاز را زیر نظر دادستان کل