مرور برچسب

بازداشت

بازداشت جاعلی که با لباس نظامی و درجه قلابی سرتیپی در خیابان رژه می‌رفت

مدتی قبل ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت تهران بزرگ از جعل عنوان نظامی از سوی یک فرد با خبر شده و برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند. در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که مردی میانسال به پوشیدن لباس تیم چک و خنثی سازی بمب و نصب درجه سرتیپ دوم روی آن در حال تردد در سطح شهر است. ماموران که به رفتار این فرد مشکوک شده بودند، اقدام به