مرور برچسب

باروری

پاک کردن صورت مسئله «کودک همسری» با تغییر لفظ آن به ازدواج پیش رس

چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور بیان کرده بود در ایران «کودک همسری» جایگاهی ندارد بلکه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم. تقی رستم وندی گفته بود که در روستاها دخترانی داریم که در سن ۱۳سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج کنند. این اظهارات واکنش برخی فعالان حوزه کودک و زنان