مرور برچسب

بارش پول

بارش تراول ۵۰ هزاری از آسمان در جاده شهریار

بارش تراول ۵۰ هزاری از آسمان در جاده شهریارشب گذشته در جاده رباط‌کریم-شهریار ورودی انجم آباد شخصی از بالای پل اقدام به پخش تراول های ۵۰ هزار تومانی می کند و مردم همیشه در صحنه بدون توجه به خطرات احتمالی در جاده ای که روشنایی ندارد، مشغول جمع کردن تراول ها بودند!
شب گذشته در جاده رباط‌کریم-شهریار ورودی انجم آباد شخصی از بالای پل اقدام به پخش تراول های ۵۰ هزار تومانی می کند و