مرور برچسب

بارش شهابی

بارش شهابی جباری را سه شنبه و چهارشنبه در آسمان تاریک رصد کنید

بارش شهابی جباری را سه شنبه و چهارشنبه در آسمان تاریک رصد کنید|خبر فوریکارشناس نجوم از امکان رصدبارش شهابی جباری در ۲۹ و۳۰ مهرماه خبر داد و گفت: رصد این بارش تنها در آسمان تاریک و بدون آلودگی نوری امکان پذیر است. احسان مهرجو اظهار کرد: هرساله بارش شهابی جباری از ۱۰ مهر تا ۱۶ آبان فعال است و در تاریخ ۲۹ و ۳۰ مهرماه به اوج خود می رسد. وی با اشاره به ZHR یا نرخ سرسویی این بارش شهابی که هر سال از مهر ماه تا