مرور برچسب

اینلوئنسر

میلیاردر‌هایی که مالیات نمی‌دهند!

5efc8288252a2_5efc8288252a8
میلیارد‌هایی که در فضای غیر واقعی کسب و کار یا به اصطلاح رایج فضای مجازی بدون اینکه تراکنش مالی از خود برجای بگذارند درآمد هگفتی کسب و ریالی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
با ظهور و فراگیری پدیده فضای مجازی در جهان، به تدریج این فضا از محیطی محفل گرا، صرفا سرگرمی و گسترش تعاملات اجتماعی به مکانی برای توسعه کسب و کار و درآمدزایی تبدیل شد. البته عوامل