مرور برچسب

اینترنت ماهواره ای

هیچ مخالفتی با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای نداریم

مدتی قبل خبری منتشر شد درباره تشکیل کارگروه اینترنت ماهواره ای که بیش از هر چیزی محدود کردن فضای اینترنت و تاکید بر عدم استفاده از اینترنت ماهواره ای را به ذهن متبادر می کرد. ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی عصر امروز (دوشنبه)  گفت: متاسفانه در انعکاس اخبار مربوط به تشکیل کارگروه اینترنت ماهواره ای بیشتر جنبه محدودسازی