مرور برچسب

ایست قلبی

نجات معجزه‌آسای نوزاد ۱۷ روزه که با قطره‌ای شیر دچار سه ایست قلبی شد

نجات معجزه‌آسای نوزاد ۱۷ روزه که با قطره‌ای شیر دچار سه ایست قلبی شد|خبر فورینجات معجزه آسای نوزاد ۱۷ روزه‌ای در انگلیس که دچار سه ایست قلبی شد، توجه رسانه‌های این کشور را به خود جلب کرد. به نقل از دیلی میل، نجات معجزه وار نوزاد ۱۷ روزه انگلیسی که به سبب پریدن قطره شیر به ریه هایش دچار سه ایست قلبی شد، توجه رسانه‌های این کشور را به خود جلب کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که برتی اسپنسر، نوزاد ۱۷ روزه اهل شهر لینکلن