مرور برچسب

ایران

موتاسیون ایرانی کرونا صحت ندارد

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: از زمان شیوع کرونا در کشور، افزون بر ۷۰ جهش در ایران شناسایی شده که البته تا امروز هیچ کدام تغییر معناداری در رفتار ویروس ایجاد نکرده و اطلاق واریانت جدید به آنها درست نیست. دکتر کیانوش جهانپور گفت: در رابطه با موتاسیون (جهش) های ویروس کووید۱۹ در ایران، اظهار داشت: ویروس های RNA دار نسبت به ویروس