مرور برچسب

ایران مال

بانک مرکزی اعلام کرد مخالف واگذاری سهام ایران‌مال است

بانک مرکزی با فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به شرکت حامی کیان‌سازه مخالفت و مراتب عدم تائید خود را به بانک آینده ابلاغ کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که در مکاتبه با مدیران بانک آینده مراتب مخالفت خود را با واگذاری سهام ایران مال به شرکت زیرمجموعه بانک آینده اعلام کرده است. در این مکاتبه ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت