مرور برچسب

ایرانیان خارج از کشور

ثروت ۶ میلیون ایرانی خارج از کشور چقدر است؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ۶ میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند که ۲ هزار میلیارد دلار ثروت دارند. علیرضا سلیمی به تشریح نشست اعضای هئیت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور با معاون کنسولی، حقوقی و ایرانیان وزارت خارجه اشاره کرد و گفت: در این نشست که با مسئولان مربوطه وزارت خارجه برگزار شد، موارد مربوط به امور ایرانیان