مرور برچسب

اکبر عالمی

روزی که صدای اکبر عالمی از فرط غیرت لرزید

روزی که صدای اکبر عالمی از فرط غیرت لرزید|خبر فوریحدود چهل روز پیش درست در روزهایی که از خودکشی دردناک پسر بچه بوشهری شوکه بودیم، بسیاری از چهره‌های سینمایی و تئاتری، صفحات مجازی خود را به تصویر مردی آراستند که معلم دلسوزشان بود؛ اکبر عالمی استاد مهربان آنان، راهی جهانی دیگر شده بود. کمتر چهره‌ای را می‌دیدیم که از خلق خوش این معلم، از همراهی‌اش با دانشجویان و عشقی که به آنان بخشیده بود،