مرور برچسب

اکبر ترکان

ترکان:قالیباف هنوز دنبال دعوای سرهنگ با حقوقدان است

ترکان:قالیباف هنوز دنبال دعوای سرهنگ با حقوقدان است|خبر فوریاکبر ترکان می گوید :حتی اگر بهترین نظام مدیریتی اعمال شود، در این شرایط تحریمی تأثیر چندانی ندارد و تأثیر تصمیمات مدیریتی برای حل مشکلات جامعه ما در مقایسه با تحریم‌ها، سهم کوچکی دارد. شرایط امروز کشور با یک مسأله و مشکل اساسی روبه‌روست که همان تحریم‌ها است .اگر چه نمی‌توان منکر نقش نظام مدیریت برای کاهش مشکلات شد؛ اما حتی اگر بهترین