مرور برچسب

اپلیکیشن

اپلیکیشن‌های مدعی درمان کرونا، خطرناک تر از ویروس شاخ دار

اپلیکیشن‌های مدعی درمان کرونا، خطرناک تر از ویروس شاخ دار|خبر فوریپهمانطور که ویروس کرونا در سراسر دنیا می‌تازد، شیادان نیز با سوءاستفاده از این شرایط به عناوین مختلف و در قالب اپلیکیشن های دروغین در فضای مجازی یکه تازی می‌کنند و گاه خطرناک‌تر از این ویروس شاخ دار به میدان می‌آیند. شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته که در سراسر کره زمین شیوع یافت پیامدهای دیگری را نیز به همراه داشت. این ویروس در ابتدا