پایگاه خبری تلحیلی رسا نشر
مرور برچسب

اپراتورهای تلفن همراه

پوشش تلفن همراه داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورهاست

به گفته مدیرکل دفتر نظارت برخدمات ارتباطی وفناوری اطلاعات رگولاتوری، اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را از نظر  آنتن تلفن همراه پوشش بدهند و این تعهدداخل ساختمان‌ها، پارک‌هاوپاساژهای متعارف رادربر می‌گیرد. گستردگی پوشش تلفن همراه یکی از مباحث مهم در بخش ارتباطات سیار است که با میزان رضایت مشتری از اپراتورهای تلفن همراه…

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما تصور خواهیم کرد که شما با این کار خوب هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه