مرور برچسب

اورژانس کشور

جذب یک هزار نیروی پیش بیمارستانی/ ارائه خدمات در اماکن قرنطینه رایگان است

نوری گفت: در طرح شهید سلیمانی همه بخش‌های خصوصی و دولتی فعال هستند و ارائه خدمات به مردم در اماکن قرنطینه رایگان است. محمد نوری معاون فنی و عملیات اورژانس کشور در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به اعمال محدودیت‌های کرونایی در کشور و با کاهش میزان تماس‌های مردم با اورژانس عملیات‌های سازمان اورژانس کاهش پیدا کرده است. او ادامه داد: اگر