مرور برچسب

اوراق مشارکت

چند ساعت برزخی مترو

چند ساعت برزخی مترو|خبر فوریتنها چند ساعت فرصت باقی مانده تا متروی تهران احتمالا به ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول اوراق مشارکتش برسد، پولی که حدود چهار ماه است در حساب بانک رفاه مانده و ایستگاه های جدید مترو در انتظار تزریق این پول خاک می خورند. سال گذشته شورای شهر تهران با انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه مترو و اتوبوس موافقت کرد و بعد از آن مسئولان