مرور برچسب

انفجاز پارچین

افشاگری نیویورک تایمز درباره علت انفجارهای اخیر/ «حادثه نطنز» خرابکاری بود؟

نیویورک تایمز می‌گوید حادثه نطنز در زمان مشکوکی به وقوع پیوسته چرا که ایران اخیرا شاهد سلسله انفجارها و آتش‌سوزی‌ها بوده است. از طرفی ادعا می‌کند شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این حادثه «اقدام خرابکارانه» بوده و از سوی دیگر احتمال می‌دهد این اتفاق می‌تواند یک حادثه صنعتی باشد. اما واقعیت چیست و چه اتفاقاتی در تاسیسات نظامی و هسته‌ای ایران در