مرور برچسب

انفجار بمب – بمبگذاری

انفجار در یک خط انتقال گاز

سالم عبادی عصر امروز در شهرستان رامشیر، در رابطه با انفجار ایستگاه گاز  در روستای چم، اظهار کرد: خط لوله ۵۶ اینچ شرکت نفت وگاز در حین انجام تست نشت خط لوله گاز دچار انفجار شد که به دنبال این حادثه یک نفر از نیروهای شرکت مصدوم  و دیگری فوت شد.
وی با بیان اینکه اکنون شرایط عادی است، افزود: در برآوردهای اولیه علت