مرور برچسب

انتقام

انتقام‌گیری از دختر جوان بعد از شکست عشقی

این دختر توضیح داد در مدت نامزدی، به اصرار متهم به منزل او رفته و با اجبار و فشارهای گفتاری او مرتکب اشتباه عاطفی شده بود. مدتی بعد این دختر متوجه ناهنجاری‌های شخصیتی پسر جوان شد و تصمیم گرفت نامزدی‌اش را با او به هم بزند، اما نامزدش درحالی‌که ادعا می‌کرد عاشق او است و قصد دارد با او ازدواج کند، شروع به تهدیدهای خشونت‌آمیز کرد و بعد از