مرور برچسب

انتخاب اسم فرزند

ده اسم پسرانه و دخترانه محبوب ایرانیان خارج از کشور کدام است؟

ده اسم پسرانه و دخترانه محبوب ایرانیان خارج از کشور کدام است؟|خبر فوریمدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال گفت: در سال گذشته (۱۳۹۸) «رایان» و «لیانا» فراوان‌ترین نام از بین ۱۰ نامی بودند که ایرانیان خارج از کشور برای فرزندان خود انتخاب کردند. بهمن مشایخی روز دوشنبه افزود: در سال گذشته ۱۰ نام پسران از حیث فراوانی که ایرانیان خارج از کشور برای فرزندان پسر خود انتخاب کردند شامل رایان،