مرور برچسب

انتخابات مجلس 98

تاکتیک مظلوم‌نمایی انتخاباتی روحانی

تاکتیک مظلوم‌نمایی انتخاباتی روحانی|خبر فوریدرحالیکه فشارهای اقتصادی محبوبیت دولت روحانی را به‌شدت کاهش داده، حسن روحانی و حامیانش به‌دنبال راهی برای کسب محبوبیت سیاسی هستند. یکی از این راه‌ها می‌تواند بزرگنمایی انتقادات و مظلوم‌نمایی باشد. همان راهبردی که پس از توییت‌های تند برخی نمایندگان مجلس رخ داد. نمایندگان منتقد بی‌توجه به تلاش دولت برای مظلوم‌نمایی و القای اینکه