مرور برچسب

انار

انار اشتباهی نخورید

انار اشتباهی نخورید|خبر فوریمدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: برای اینکه لذت و طعم واقعی انار ساوه را تجربه کنید باید تا آبان صبر کنید. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه از باغداران و تولیدکنندگان انار این شهرستان خواست تا در برداشت انار عجله نکنند و اجازه دهند فرآیند تولید این محصول شاخص ساوه تکمیل شود و انار با کیفیت که برند قطب تولید انار جهان است، در وقت مناسب