مرور برچسب

امیر قلعه نویی

جرئیات اقدام ۳ داور علیه قلعه‌نویی

سرمربی گل گهر به تازگی در مصاحبه‌ای به بعضی داوران تاخت. امیر قلعه نویی اخیراً در مصاحبه ای گفت سیدعلی، کرمانشاهی و حیدری با او خصومت دارند. این اظهارات او باعث شد تا این سه داور به فدراسیون بروند و پیگیری هایی کنند. البته قلعه نویی از هر سه آنها دلجویی کرد. حالا نادر جعفری، پیشکسوت داوری در این باره توضیحات تازه ای می دهد.جرئیات اقدام ۳ داور علیه قلعه‌نویی*شاید به خاطر