مرور برچسب

امیرکبیر

دلیل برای جعلی بودن مناجات نامۀ منسوب به امیر کبیر

خط تحریر به شیوه نستعلیق در دوره قاجار اصلا مرسوم نبوده . خط تحریر همگان خط شکسته تحریر بوده و نستعلیق کنونی از دوره پهلوی دوم رایج شد...
عصر ایران- در پی انتشار گستردۀ متن و دستخطی با عنوان «مناجات نامۀ امیر‌کبیر در ماه رمضان» محمد‌ علی بهمنی قاجار پژوهش‌گر تاریخ 5 دلیل آورده تا نشان دهد این متن اصالت و واقعیت ندارد و جعلی است. 5 دلیل برای جعلی بودن مناجات نامۀ منسوب به امیر کبیردلایل 5