مرور برچسب

امنیت قضایی

سند امنیت قضایی ابلاغ شد

سند امنیت قضایی ابلاغ شد|خبر فوریسند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. متن این سند به شرح زیر است: سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» در اجرای بند «ب»  ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بهمنظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلی