مرور برچسب

امتحانات

تقلب سیستماتیک در امتحانات مجازی؛ عضو اضافه کن، آگاهی بذار، تقلب کن!

«نه تنها در ایران، بلکه تقلب در همه دنیا افزایش پیدا کرده است. در کشورهای مختلف بین ۳۰ تا ۳۰۰درصد میزان تقلب افزایش پیدا کرده است. تقلب همیشه وجود داشته و حالا هم درصد آن افزایش پیدا است. در ایران درصدی وجود ندارد که بتوان اعلام کرد، اما به طور کلی در امتحان حضوری شانس دانش‌آموز برای تقلب کمتر است. در امتحان الکترونیکی بستگی به نوع