مرور برچسب

امتحانات نهایی

امتحانات نهایی دی ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد

امتحانات نهایی دی ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد|خبر فوریرییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: امتحانات نهایی دی ماه همچون امتحانات نهایی در خرداد به صورت حضوری برگزار خواهد شد. خسرو ساکی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دی ماه و اینکه آیا به قوت خود باقی است، گفت: بله این امتحانات در دی ماه برگزار می شود. وی درباره اینکه نحوه برگزاری این امتحانات چگونه خواهد بود، بیان کرد: این امتحانات به