مرور برچسب

امبر هرد

جانی دپ دوباره جان گرفت|خبر فوری

احساس بی گناهی و یا شاید حمایت و درخواست هواداران باعث شده که جانی دپ همچنان پا پس نکشد و سعی کند دعوای حقوقی با امبر هرد را به نفع خود به پایان برساند. جانی دپ اگرچه در پرونده‌ شکایت از نشریه‌ی بریتانیایی "سان" که او را "ضارب همسر" خوانده بود، شکست خورد، اما معتقد است که جنگ هنوز به پایان نرسیده. دپ راهی "دادگاه استیناف بریتانیا"