مرور برچسب

الیاس قالیباف

شکایت پسر قالیباف از محمدعلی نجفی/ دادگاه، فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود

شکایت پسر قالیباف از محمدعلی نجفی/ دادگاه، فردا (یکشنبه) برگزار می‌شودوکیل مدافع نجفی از برگزاری دادگاه نجفی در شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت خبر داد و گفت: گزارشی که نجفی به دادستانی تهران ارائه کرد، در شعبه ۱۵ بازرسی دادسرای کارکنان دولت در حال بررسی است و رسیدگی آن گزارش به پایان نرسیده است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، بحث افترا مطرح نخواهد بود. حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی